EN מוקד הזמנות
מוקד הזמנות 072-3712200
א'-ה': 09:00-18:00, שישי: 09:00-13:00
ראשי
תקנון אתר

מלונות בישראל

קיצור דרך לחופשה

מלונות בעולםסוגי מלונות

ימי כיף לעובדים וקבוצות

ימי כיף וכנסים

כאן תיירות כנסים אירועים נופש הפקת כנסים מקצועיים

תקנון והסכם שימוש לאתר hotels.co.il

1. הקדמה

ברוכים הבאים לאתר hotels.co.il, של חברת בייטק תקשורת בע"מ. (להלן: "החברה"). אנא קראו את התנאים המפורטים, ובסיום אשרו את הסכמתכם לתנאים.
אישור לתנאים המפורטים להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברה. שימו לב, החברה איננה סוכנת נסיעות, והיא משמשת כמנהל האתר בלבד.
השימוש באתר ובשירותיו מותנה בהסכמה חד משמעית של כל אדם לתנאים המפורטים להלן ובכניסתו של המשתמש לאתר הוא מצהיר כי הוא מודע לתקנון זה ומסכים ומקבל את הוראותיו, גם אם מסיבה השמורה עימו לא קרא ו/או הבין את הוראות התקנון ו/או מי מהן.
המשתמש מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

2. זכאות להשתתפות

 • רשאים להשתמש ולהזמין באתר האתר משתמשים אשר גילם מעל 18 שנה ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של חברת אשראי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את ההשתתפות בכל מכירה ו/או מבצע, מכל אדם, לפיה שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק או הודעה מוקדמת.
 • בנוסף לאמור לעיל, באופן ספציפי, תימנע ההשתתפות בכל מכירה או מבצע עתידי מכל אדם אשר: (1) מסר במכוון נתונים שגויים (2) עשה שימוש באתר למטרות לא חוקיות (3) הפר תנאי מתנאי הסכם זה (4) לא פרע חובו עקב שימוש קודם באתר (5) כרטיס האשראי שלו בוטל או הוגבל או נחסם (6) משתמש בכרטיס דיירקט.

3. המוצרים המוצעים

 • החברה איננה סוכנות נסיעות ואיננה זו אשר מספקת או מוכרת את המוצרים השונים המוצעים באתר. המוצרים והמבצעים המוצעים הם באחריות ומטעם החברות המציעות בלבד.
 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, והחברה אינה אחראית להן. החברה איננה מפקחת על כל המידע הנמסר ע"י החברות המציעות והאחריות לגבי המידע הנמסר מוטל על החברות המציעות בלבד.
 • מומלץ לבדוק באופן עצמאי את כדאיות המחירים והתנאים המוצעים, האחריות לכך מוטלת עליך בלבד.
 • ככל שיש באתר לינקים לאתרים אחרים, החברה אינה אחראית לתוכנם של אתרים אלו ולכל נזק העלול להיגרם לך כתוצאה משימוש באתרים אלו או בשירותים המוצעים בהם.
 • המחירים באתר תמיד מתייחסים לחדר הזול, אלא אם כן צויין אחרת.

4. כיצד משתתפים

 • בעת ביצוע הזמנה באתר, תידרש למלא טופס הכולל פרטים הדרושים לשם ההזמנה. עליך למלא את הפרטים כולם, בצורה מלאה, נכונה ומדויקת.
 • מילוי של פרטים כוזבים, עלול להיות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים במלוא חומרת הדין. במידה ומילאת פרטים לא מדויקים, שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל את הזמנתך.
 • החברה עושה כל מאמץ לספק את שירותי האתר בצורה הטובה ביותר. עם זאת, ייתכן ובשל תקלות טכניות שונות, תיווצרנה תקלות אשר ימנעו קבלת המידע אשר שלחת, ע"י החברה. אין החברה אחראית למקרה כזה, גם אם מקור התקלה אצלה.

5. תוצאות המכירה

 • אישור סופי לכל הזמנה ישלח לכתובת המייל וזאת לאחר בדיקת כרטיס האשראי ואישור סופי של בית האירוח/הספק המציע את המוצר.
 • רק אישור זה יקנה לך זכות להתארח במלון או לקבל את השירות המוצע בהזמנה. שים לב, האישור הסופי מותנה באישורה של החברה המציעה, לאחר קבלת הצעתך וקבלת האישור, יהיה חוזה בינך לבין החברה המציעה. בשום מקרה, לא תהיה החברה צד להסכם זה.
 • אספקת המוצרים הנה באחריות החברות המציעות בלבד. בשום מקרה אינה באחריות החברה.
 • ביטול עסקה / מדיניות הביטולים הנה עפ"י נהלי החברות המציעות בלבד.
 • המחיר המחייב באתר הינו המחיר המופיע בעמוד המלון בתהליך ההזמנה והוא נתון לשינויים בתקופות שיא

6. הזמנות

 • תנאי ההזמנה:
  החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם המזמינים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין המזמינים בהוטלס לבין המלונות וספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.
  אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים.
  על המזמינים בהוטלס מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.
  החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדוייק ואולם אין היא אחראית לעמידת הספקים השונים בהתחיבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות.
  בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המזמין לכל האמור בו לרבות כל התניות הפטור ובכל מקרה יהיו המזמינים בהוטלס מנועים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.
 • נוהל טיפול ואישור הזמנה:
  - המלון רשאי במקרה של תפוסה מלאה להעביר את הלקוח למלון אחר באותה הרמה
  - לאחר בחירת העסקה המתאימה, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום.
  - הזמנתך תגיע למלון שבחרת, ותטופל מול ספקי השרות הרלוונטיים.
  - הזמנה שתאושר תשלח ישירות למלון ואישור הזמנה יופיע בסיום תהליך ההזמנה. על המזמין חובה להזין את כתובת המייל כדי לקבל אישור במייל.
  הזמנה של מבצע שאינו באישור מיידי מותנה באישור המלון, המלונות מפרסמים מבצעים מסוג זה ומופיע בדף המבצע הכיתוב "מותנה באישור המלון", מבצעים שבהם לאחר ההזמנה הדורשת שימוש בכרטיס אשראי אשר לא מחויב בפועל, אלא משמש לבטחון בלבד, יש צורך להמתין למייל חוזר מהוטלס אשר מפרט אם ההזמנה אושרה או נדחתה. המלון רשאי לא לאשר את כל ההזמנות עקב תפוסה מוגבלת.
  - לכל חדר שמוזמן יש לציין את שם האורח המתאחסן בחדר אי התאמה בין השם שמופיע לאורח שיגיע תגרור דמי ביטול מלאים, אין לשנות שם אורח בחדר לאחר ביצוע ההזמנה, כל שינוי עשוי להיות מחוייב בדמי ביטול מלאים בהתאם למדיניות המלון.
  מסגרת של 100 שח תתפס בכרטיס אשר שימש לביצוע הזמנה למספר ימים ותשתחרר באופן אוטומטי.
  עלול לקרות מצב שבו חדר שנראה פנוי בשעת השימוש באתר לא יהיה פנוי מייד לאחר השלמת תהליך ההזמנה והעברת פרטי האשראי וההזמנה לא תאושר. זה עשוי לקרות מכיוון שחדרים אינם נשמרים בשעת החיפוש במערכת המלון, מספר אנשים עשויים לבצע הזמנה באותו הזמן לאותו החדר, והראשון שמערכת המלון תאשר יקבל את אישור ההזמנה.
 • כרטיסי אשראי:
  -כרטיס האשראי של המזמין משמש לבטחון בלבד ולא יחויב במהלך ההזמנה. החיוב יתבצע במלון.
  -שימו לב, בעלי כרטיס אשראי מסוג דיירקט ו/או כרטיסים נטענים למיניהם אסורים לשימוש באתר בתהליך ההזמנה ושימוש בהם יגרור ביטול ההזמנה וחיוב בדמי ביטול כרטיס אשראי מסוג דיירקט מחוייבים לפי הסכם שלהם עם חברת האשראי ולא ע"פ האמור באתר!!! תשלום שיבוצע בהם לא יוחזר.
  - מזמין שיעשה שימוש בכרטיס אשראי שלא יהיה לו אובליגו לא יקבל אישור מיידי והזמנתו לא תועבר למלון. במצב כזה צוות המלון או מרכז התמיכה של האתר יחזור אל המזמין להמשך טיפול.
  - האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר ומתקני המלון, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות.
  בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו'.
  - לידיעתך, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת.
  - מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים דמי ביטול.
 • ביטולים:
  ביטולים יחויבו בהתאם לנוהל ביטול הזמנה באתר, אי הגעה למלון או ביטול ביום ההגעה יחויבו בדמי ביטול מלאים, במידה והלקוח מכחיש את העסקה הוא יחוייב במלוא הסכום בתוספת דמי טיפול בגביית התשלום.
 • דמי ביטול הזמנה לכל חדר/חבילת נופש:
  שינויים - מרגע ההזמנה - אין אפשרות לשינויים, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה או נציג מטעמה ו/או נציג המלון. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על המזמין ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספקי השירותים.
  אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם המזמינים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין המזמין לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של המלון / הספק.
  החברה איננה אחראית לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל.
  מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בתל אביב - לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור. ט.ל.ח
 • הזמנה של יותר מחמישה חדרים יחייב בתשלום
  לקוח שיבצע הזמנה של יותר מחמישה חדרים יחייב בתשלום מראש על חשבון ההזמנה בכפוף לתנאי המלון.

7. חוות דעת

חוות דעת באתר הוטלס נכתבות על ידי מזמיני הוטלס בלבד, חוות דעת אלו נכתבו על ידי המזמינים, צוות הוטלס עשוי לתקן שגיאות כתיב, ניסוח ופיסוק. צוות הוטלס יפרסם רק חוות דעת מכובדות, שאינן משמיצות את המקום או נותני השירות. פרסום חוות הדעת בהוטלס נועד לספר למזמינים הבאים על החוויות החיוביות בחופשה ומה ניתן לשפר. בידי צוות הוטלס השיקול הבלעדי האם לפרסם חוות דעת באתר.8. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 • ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הנם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

9. אחריות

 • אתה מאשר כי ידוע לך כי החברה איננה מוכרת או מספקת את המוצרים או השירותים המוצעים באתר. מוצרים או שירותים אלו הנם באחריות החברות המציעות בלבד.
 • החברה לא תשיא בכל אחריות בין אם ישירה או עקיפה למוצרים, קבלתם, טיבם, השימוש בהם, או לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים או בשירותים.
 • השירות באתר ניתן בצורה של as is, אין ולא תהיה לך או למי מטעמך, כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בשל האתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל רגע, את פעילות האתר כליל, או חלק ממנו, כולל מכירות ספציפיות.
  המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן עקב גורמים טכנולוגיים מדעיים והן עקב גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
 • המשתמש נוטל אחריות בלעדית ומלאה על כל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד וכל שימוש לרבות הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי התמונות המוצגות באתר נועדו לצרכי המחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן לבין המציאות בפועל.
 • כל המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא, האתר אינו אחראי בכל דרך ו/או אופן להתאמת המידע לצרכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או לאי יכולתו באופן חלקי ו/או מלא של המשתמש לעשות שימוש במידע האמור.
 • עלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם עושים הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע באתר הינו כללי ואינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו ו/או של השירותים הניתנים ע"י המלונות והספקים.
 • החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או קבלת מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר עם האמור לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים המפורטים להלן:
  • החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מאיחור ו/או עיכוב בקבלת המידע ו/או תקלה כלשהי עקב עומסים בקווי התקשורת או ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים במלון כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.
  • החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של המשתמש, המלון או מכל סיבה אחרת.
  • החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מחשיפה ו/או גילוי של כל מידע של המשתמש ו/או הקשור אליו לצד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש המשתמש באתר ו/או מכניסתו אליו.
  • החברה אינה אחראית לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים העלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הכניסה ו/או השימוש באתר.
  • החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי כל קישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 • שים לב בהזמנת יותר מחדר אחד, חייבים לספק לכל חדר פרטי אורח ופרטי אשראי לביטחון והזמנה.
  מעל 10 חדרים תתנהל כקבוצה לנוחיותכם ניתן לקבל הצעה לקבוצה.

10. סמכות שיפוט

כל מחלוקת הקשורה בהסכם זה תידון בפני ביהמ"ש המוסמכים של תל אביב יפו באופן בלעדי